Forskning

I Uppsala bedrivs landets kanske mest omfattande forskning inom fysik och astronomi. Forskningen sträcker sig från strängteori, partikelfysik och kärnfysik via atomfysik och materialvetenskap till uppkomsten av planetsystemet och hela vårt universum.

Forskningen innefattar såväl ren grundforskning, vars huvudsakliga syfte är att undersöka de fundamentala naturlagarna och vår plats i universum, som tillämpad forskning om nya material och energiteknik. Uppsala är en aktiv deltagare i ett stort antal ledande nationella och internationella forskningssamarbeten som CERN, ESO, ESA, GSI, AMANDA och MAXLab. Under åren har fysiken i Uppsala genom Manne Siegbahn och sonen Kai Siegbahn belönats med två Nobelpris.

Läs mer om våra forskningsprogram [Extern länk]

Astronomi och rymdfysik

Den astronomiska forskningen i Uppsala spänner över planetsystem, vårt eget och andras, stjärnfysik, till universums storskaliga struktur.
Inom dessa och angränsande forskningsområden utförs observationell, numerisk och teoretisk forskning samt instrumentutveckling.
http://www.physics.uu.se/astro/

FREIA

FREIA är en dyrbar vetenskaplig infrastruktur for forskning och
utveckling av nya partikel acceleratorer samt instrumentation för
forskning vid partikel acceleratorer.
http://www.physics.uu.se/en/freia/

Fysikens didaktik

Inom fysikens didaktik intresserar man sig för frågor som rör undervisningen och lärande av fysik och teknik. Detta kan dels handla om grundforskning, t.ex. att skapa bättre förståelse för studenters uppfattningar om fysik, dels tillämpad forskning, t.ex. utvecklingen av nya laborationsformer.
http://www.physics.uu.se/en/page/didaktik

Högenergifysik

http://www.physics.uu.se/en/hep/

Kärnfysik

http://www.physics.uu.se/np/

Materialfysik

http://material.fysik.uu.se/

Materialteori

http://www.physics.uu.se/mattheo/

Molekyl och kondenserande materiens fysik

Vi har en bred forskningsprofil baserad på experimentella studier av materiens elektroniska struktur. Motiverade av utmaningar som energi, miljö och fundamentala frågeställningar, studerar vi system som spänner ifrån fria atomer, molekyler och kluster till vätskor, molekylära material och enkristallina härda material, med synkrotronstrålningsbaserade spektroskopier som våra främsta verktyg.
http://www.physics.uu.se/molcond/

Teoretisk fysik

Inom teoretisk fysik är strängar, deras teoretiska egenskaper och
matematiska struktur det genomgående temat.
Denna forskning rymmer många problemställningar, från universums uppkomst via proteiner till strukturen hos elementarpartiklar.
http://www.physics.uu.se/teorfys/

Tillämpad kärnfysik

Inom tillämpad kärnfysik bedrivs experimentell forskning
inom existerande och framtida nukleära energitekniker med tonvikt på
diagnostik/mätteknik och kärndata.
http://www.physics.uu.se/sv/tk

Aktuella seminarier

Searching for Chemical Signatures in the Milky Way: The AMBRE Project & the Gaia-ESO Survey

Föreläsare: 
Clare Worley
Institution: 
U Cambridge, UK
Tid: 
2015-03-05 14:00 - 14:45
Plats: 
Hiorter's room (Å73101)
Typ: 
Astronomy and Space Physics

Large scale spectroscopic programmes are significantly advancing the studies of the chemical and dynamic evolution and formation of the Milky Way. I will present here the results thus far of the AMBRE Project, an ambitious project to provide stellar parameters for all FGKM stars within the ESO Archive. While primarily undertaken to provide a higher level of information for searches within the ESO archive, I will present the various science verification outcomes from this extensive dataset. In particular extracting key samples of globular cluster and open cluster stars to explore the relations in metallicity and alpha element abundances derived from this homogeneous analysis.

Modern Methods in Amplitudes III

Föreläsare: 
Oluf Engelund
Institution: 
Uppsala University
Tid: 
2015-03-06 11:00
Plats: 
Oseenska rummet, 73121
Typ: 
Theoretical Physics

Scattering amplitudes can be computed with Feynman rules but that is not always the most convenient method and a lot of more efficient techniques are known. I will go through the basics of scattering amplitudes and explain the BCFW recursion relations which is very useful at loop level, then go on to discuss generalized unitarity which can be used to piece together loop-level amplitudes from tree-level amplitudes. Finally, I'll go through some of the basics concerning twistor string theories and the Grassmanian formulation of scattering amplitudes in N=4 SYM.