Fysikutbildning vid Uppsala universitet

Fysiken vid Uppsala universitet spänner från det största till det minsta, med högklassig forskning inom alla fysikens fält – från utforskandet av elementarpartiklar och materiens elektronstruktur till rymden och universums egenskaper. Vid Ångströmlaboratoriet samarbetar forskare kring frågor om material och energi. Vid Geocentrum utnyttjar forskarna fysikens principer för att studera och förstå jorden och dess klimat. Dessa och andra samarbeten skapar en kreativ miljö för både utbildning och forskning.

Kurskansli Fysik

Kurskansliet har inga fasta öppettider, men det är öppet när vi är på kansliet. Det går bra att boka in ett besök via epost.

Tel: 018 471 3516

Epost: kurskansli@physics.uu.se

Tentamensutlämningen sköts numera av studentservice.

Sök senast 15 april!

Sista ansökningsdag till höstens utbildningar är 15 april. Du gör din ansökan på http://antagning.se

Efter 15 april stänger anmälan till Uppsala universitets utbildningar. 15 juli öppnar sen anmälan,
men bara för program och kurser där det kan finnas platser kvar.

http://www.uu.se/utbildning

Att vara fysikstudent i Uppsala!


Marika går på kandidatprogrammet. Följ hennes blogg på blogspot.


Rob går på masterprogrammet. Följ hans blogg på blogspot (in English).