Handledarutbildning

Uppsala Universitet strävar efter att alla handledare ska ha genomgått en utbildning i handledning, och erbjuder därför olika typer av kurser.