Materialteori

 Avdelningen för materialteori arbetar med modellering av fasta material egenskaper metaller och kermer . Man arbetar med modellering a egenskaper som elektrisk ledningsförmåga, magnetiska egenskaper, transportegenskaper, fononspektra etc. Om du vill veta mer om forskningen klicka här http://www.physics.uu.se/en/mattheo

Följande examensarbeten finns:
(M avsedda för masternivå, K avsedda för kandidatnivå)
Klicka på projeknamnet så får du en projektbeskrivning eller kontakta kontaktpersonen

Lista
Kod Projektnamn Kontaktperson

M Masterprojektnamn Olle Eriksson

M First principles theory of complex oxides Biplab Sanyal

M Exploring physics of graphene by realistic simulations Biplab Sanyal

M Vibrational properties of random alloys from first principles theory Biplab Sanyal

M Structure and magnetism of nanoclusters Biplab Sanyal

K Calculation of force constant matrices of disordered alloys Biplab Sanyal

K Optical properties of metals and semiconductors Biplab Sanyal

K Electron correlations in complex oxides Biplab Sanyal

K Extraction of tight binding parameters for graphene and related materials Biplab Sanyal

K Kandidatprojektnamn Olle Eriksson

-----

Jonas Fransson (kontaktperson) nedanstående 4 förslag

M Non-equilibrium dynamics of localized spin on metallic surface

M Effects of local vibrations on the electronic structure of graphene

M Inelastic scattering effects of magnetic impurities on topological insulators

K/M Dynamics of a magnetic moment in a Josephson junction

K/M Theoretical studies of molecular spin pump systems

-----
Peter Oppeneer (email: Peter.Oppneer@physics.uu.se, contact person) for following projects:

K Theory and calculations of spin thermal transport coefficients

M Theory of ultrafast laser-induced demagnetization

M Computational theory of spin thermal transport

M Theory and calculations for novel x-ray magnetic spectroscopy

-----

Vi kan vanligtvis initiera ett projekt om du kontaktar Olle Eriksson eller Biplab Sanyal (email: Biplab.Sanyal@physics.uu.se, room no. Å13241)