Molekyl- och den kondenserade materiens fysik

Forskningen är inriktad på molekylers och materialytors egenskaper med tillämpningar inom biofysik och –medicin, polymerer, nanomaterial mm Läs mer här http://www.physics.uu.se/molcond/content/diploma-projects