Redigering av webplatsen

Sök personal

Venuspassagen den 6 juni 2012

Tidigt på morgonen den 6 juni 2012 mellan kl 00.04 och kl 06.54 kommer Venus att passera mellan jorden och solen på ett sådant sätt att man kan se siluetten av Venus mot solskivan. Från Uppsala är fenomenet synligt från soluppgången kl 03.37 tills kl 06.54. Uppsalaastronomer kommer att observera venuspassagen från Uppsala slott, och alla är välkomna att titta.

Venuspassagen är ett väldigt sällsynt astronomiskt fenomen, och inträffar bara vid två tillfällen varje 125 år (på ett ungefär). Senaste passagen inträffade 2004. Innan dess hade det gått 122 år sedan detta inträffade. Nästa passage sker först år 2117.

Passagen sker från öster (vänster) till väster (höger) på solens övre halva. Hela passagen är synlig endast från delar av Sverige där man har midnattssol. Längre söderut börjar passagen redan innan soluppgång, och då är bara den senare delen av passagen är synlig. Ju längre söder ut i Sverige desto kortare del av passagen kan ses. Ungefär den sista tredjedelen inkluderat utträdet kan ses från hela Sverige, förutsatt att vädret är klart.

Observera på egen hand

Venuspassagen 2004: Uppsalaastronomernas teleskop skapade denna projicering av venuspassagen 2004.Venuspassagen 2004: Uppsalaastronomernas teleskop skapade denna projicering av venuspassagen 2004.
Som alltid när man ska göra observationer mot solen så måste man vara mycket försiktig så att man inte förstör synen. Det enklaste sättet att observera fenomenet är att titta direkt mot solen med ett specialdesignad solfilter (t ex solförmörkelseglasögon).

Fenomenet är dock inte helt enkelt att se med blotta ögat eftersom siluetten av Venus är relativt liten jämfört med solen skiva. Det är betydligt lättare att följa fenomenet med hjälp av en kikare.

Den säkraste metoden, som också är att föredra om man är många som ska titta, är att projicera en bild av solen på en skärm en bit bakom kikaren/teleskopet. Skärmen måste dock befinna sig i skugga eftersom bilden är ljussvagare än det direkta solljuset. Det rekommenderas att använda ett filter framför kikaren/teleskopet eftersom det ofiltrerade solljuset kan vara så kraftigt att det optiska systemet i instrumentet blir överhettat och kanske deformerat.

En annan metod är att observera fenomenet direkt genom ett teleskop med specialutrustning som minskar mängden ljus (ett solfilter för teleskopet). Använd inte denna metod själv om du inte vet vad du gör. Om till exempel kikaren/teleskopet har detaljer av plast inne i teleskopet kan dessa smälta eller till och med fatta eld, och du kan bränna ögonen och förstöra din syn.

Om du är osäker bör du först kontakta någon aktiv amatörastronom via Svensk Amatörastronomisk Förening (SAAF).

Offentlig visning av passagen med teleskop

Uppsala amatörastronomer och astronomer verksamma vid Uppsala universitet kommer att observera Venuspassagen med flera instrument från centrala Uppsala, och alla är hjärtligt välkomna dit för att uppleva fenomenet. Observationsplatsen är grusplanen i anslutning till Uppsala slotts sydöstra hörn. Astronomerna finns på plats från och med soluppgång kl 03.37. Kom gärna och ta en titt själv.

Mer information

Kontakt