Redigering av webplatsen

Sök personal

Ett nytt laboratorium FREIA för utveckling av acceleratorteknik byggs upp vid Ångströmlab

Uppsala universitet tecknade i somras ett kontrakt med European Spallation Source (ESS) om ett utvecklingsuppdrag för den framtida ESS-anläggningen utanför Lund. Denna anläggning kommer att bli världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla. Universitetet ska utveckla ny acceleratorteknik för ESS och för detta kommer en 1000 m2 experimenthall FREIA att byggas under 2012 vid Ångströmlaboratoriet intill hus 7.

Uppsala universitets uppgift är att utveckla och testa det tekniska system som skall användas för att producera och kontrollera den radiofrekvent elektromagnetisk mikrovågseffekt på cirka 5 megawatt, vilken behövs i den 450 m långa linjära protonaccelerator som skall användas för att generera det höga neutronflödet. För detta ändamål behöver en omfattande testuppställning anskaffas med bl.a. utrustning för produktion av mycket korta högeffektmikrovågspulser - en högspänningspulsgenerator (modulator) och en högeffektmikrovågsförstärkare (klystron). De producerade pulserna leds in till en accelerationskavitet, vilket kommer att möjliggöra studier av det elektromagnetiska fält som skall användas för att accelerera protonerna. Accelerationskaviteten skall vara monterad i ett slags stor termos (en kryostat) och kylas med flytande helium till -270 grader Celsius, vilket kräver att en omfattande heliumkylanläggning nyanskaffas. Målet är att studera hur styrningen av hela denna process bäst sker för att uppnå en accelerator med högsta möjliga effektivitet, stabilitet och precision.

ESS-acceleratorn kommer att bli världens mest högintensiva protonaccelerator. Fler andra intressanta användningar av denna accelerator än att producera spallationsneutroner kan tänkas, till exempel för att producera mycket högintensiva strålar av neutriner (neutrala, nästan masslösa elementarpartiklar) för forskning inom högenergifysiken. Den experimenthall med utrustning som skall uppföras vid Ångströmlaboratoriet och den erfarenhet av högfrekventa accelerationsfält som erhålls i Uppsala från arbete med utvecklingen av ESS-acceleratorn kommer också att kunna användas för andra acceleratorutvecklingsprojekt. Bland dessa är CERN:s elektron-positron-kolliderarutvecklingsprojekt, CLIC, som Uppsalaforskare redan deltar i och den fri-elektron-laser, som planeras för uppförande i Uppsala av forskare vid Stockholms och Uppsala universitet.

- Acceleratorteknologi är ett forskningsområde i stark utveckling som får allt större och bredare användning inom grundforskningen och även inom industrin och sjukvården, vilket gör detta utvecklingsprojekt extra spännande säger Tord Ekelöf, professor i elementarpartikelfysik och initiativtagare till projektet i Uppsala.

Kontakt: Tord Ekelöf: tel: 070-4250210, 018-471 3847 e-post: tord.ekelof@physics.uu.se

BilagaStorlek
FREIAlaboratoriets inplacering vid Ångströmlaboratoriet.pdf424.74 kB
FREIA-testanläggningen.pdf271.79 kB