Redigering av webplatsen

Sök personal

Universitetets pedagogiska pris till Staffan Andersson

Universitetslektor Staffan Andersson vid Institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2012 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Motiveringen för priset:
Staffan Anderssons inspirerade och gedigna ledarskap främjar pedagogisk utveckling på både institutions- och fakultetsnivå. I detta arbete involverar han såväl kollegor som studenter och hans resultat sprids aktivt både lokalt inom universitetet och nationellt vid högskolepedagogiska konferenser. Staffan tar i sin roll som programansvarig ansvar för att alla studenter ska känna sig välkomna och sedda i sin roll på universitetet, något som enligt hans egen didaktiska forskning har stor betydelse för retention.

Staffans egen undervisning vilar på vetenskaplig grund och hans engagemang och nytänkande både i och utanför klassrummet smittar av sig på studenterna!