Tillämpad kärnfysik

Tillämpad kärnfysik handlar om att utforska och utnyttja atomkärnors egenskaper. Det är ett ämne med stor bredd. Exempel på tillämpningar finns allt ifrån energiutvinning, som i kärnkraftverk, till att mäta mycket små mängder av olika isotoper, som i kol 14-metoden.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet samlar forskning om sådana tillämpningar, inom fyra forskargrupper. Det är en av de större avdelningarna inom Institutionen för fysik och astronomi, med totalt närmare 60 forskare och forskarstuderande.

Kärnreaktionsgruppen
sysslar med grundläggande forskning om kärnreaktioner för tillämpningar som cancerbehandling eller transmutation av använt kärnbränsle.
Jonfysikgruppen
studerar växelverkan av höghastighetsjoner i olika material, med tillämpningar inom allt från arkeologi och medicin till hur material påverkas i kärnkraftverk.
Kärnbränslediagnostik- och kärnämneskontrollgruppen
sysslar med mätningar som berör säkerheten kring kärnkraften. Det handlar om inkapsling av använt kärnbränsle, om olika behov som kan finnas för framtidens kärnkraftverk, och om metoder för att kontrollera att klyvbart material inte kommer på avvägar.
Fusionsdiagnostikgruppen
utvecklar utrustning för att övervaka och analysera fusionsreaktioner, vid forskningsanläggningar som utforskar fusion som möjlig framtida energikälla.

Information och utbildning

Vår avdelning driver landets enda högskoleingenjörsprogram i kärnkraftteknik (här finns programmets egen webbplats), och bedriver även uppdragsutbildning inom kärnkraftsteknik i samarbete med KSU, kärnkraftsindustrins utbildningsbolag. Dessutom sysslar vi med att informera allmänheten genom populärvetenskapliga framställningar av vår forskning, offentliga föreläsningar, med mera. Här är också NANSS placerat:

NANSS
Nordic Academy for Nuclear Safety and Security är en tvärvetenskaplig kompetensplattform som bygger på forskare och lärare från flera universitet, experter från myndigheter och experter ute i branschen. Mer information på NANSS egna sidor.

Samarbeten med mera

Avdelningen har många samarbetspartners både inom och utom landet. En lista på dem finns på sidan med samarbeten och finansiärer.

Inom Institutionen för fysik och astronomi finns också en annan avdelning som sysslar med kärnfysik, nämligen Avdelningen för kärnfysik med forskargrupper inom hadronfysik och kärnstrukturfysik. Information om deras forskning, som är ägnad åt studier av den starka växelverkan, hittar du på deras webbsidor.

Ladda ner

Här kan du ladda ner pdf-dokument om vår avdelning (på engelska):

Exjobb hos oss?

Här hittar du våra utannonserade examensarbetesprojekt:

Examensarbeten i tillämpad kärnfysik

Tillämpad kärnfysik för nyfikna

Skulle du vilja veta mer om vad avdelningens forskning går ut på? Information som riktar sig till dig som inte är expert:

Tillämpad kärnfysik för nyfikna

Kontakt

Avdelningen för tillämpad kärnfysik
Institutionen för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

018-471 00 00 (växel)

Detaljerad kontaktinformation

Ny rapport

En tvärvetenskaplig rapport som riktar sig till beslutsfattare, forskare, och den intresserade allmänheten:

Svensk elförsörjning i framtiden (PDF)