Institutionen för fysik och astronomi

Strängteori I 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 36-47 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13056 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp. Kvantfältteori. Avancerad kvantfältteori rekommenderas.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Strängteori är ett ramverk där den moderna bilden av hur världen ter sig vid mycket höga energier eller mycket små avstånd formuleras. Här beskrivs de elementarpartiklar som bygger upp materien och de kraftpartiklar som förmedlar fundamentala krafter alla som vibrationstillstånd hos en sträng. Trots att denna "musik" representerar forskningsfronten går det ändå att ge en sammanhängande bild av grunderna i denna masterkurs.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21