Institutionen för fysik och astronomi

Plasmafysik 2018/2019 (5 hp)

VT19 vecka 04-12 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-63066 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp med Mekanik II. Elektromagnetisk fältteori. Komplex analys rekommenderas.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Inom plasmafysiken studerar man det kollektiva beteendet hos laddade partiklar i elektromagnetiska fält. Olika tillämpningar av plasmafysiken finns inom vitt skilda områden som till exempel rymd- och astrofysik, fusionsforskning och inom tillverkning och ytbehandling av material. Målet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper om plasmats egenskaper och att ge exempel på olika tillämpningsområden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21