Institutionen för fysik och astronomi

Kärnfysik 2018/2019 (5 hp)

HT18 vecka 44-03 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13628 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp inklusive grundläggande kurs i kvantfysik/kvantmekanik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande kärnfysik med tillämpningar. Fokus ligger på en förståelse av de kärnfysikaliska processer som ligger bakom fenomen i den värld som vi lever i. Bland annat behandlas stark och svag växelverkan, kärnmodeller, radioaktiva sönderfall, fissions- och fusionsprocessen, strålningens växelverkan med materia samt elementens ursprung. Tillämpningar inom industri och medicin behandlas tillsammans med detektorer och biologiska effekter av strålning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21