Institutionen för fysik och astronomi

Partikelfysik 2017/2018 (5 hp)

VT18 vecka 03-11 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-63632 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med Kvantfysik och Mekanik III.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Modern partikelfysik med tonvikt på fundamentala begrepp och processer. Introduktion till partikelfysikens standardmodell. Kvarkmodellen inkl. spektroskopi. Kvantkromodynamik (QCD). Teknik för partikelacceleration och partikeldetektion. Kunskaps- och teknologiöverföring till övriga samhället.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21