Institutionen för fysik och astronomi

Kärnfysik II 2018/2019 (10 hp)

VT19 vecka 04-12 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-63637 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med Kärnfysik och Kvantmekanik eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om kärnfysikens huvudområden, kärnstruktur och hadronfysik, samt en viss träning i att genomföra experiment och tillhörande dataanalys.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21