Institutionen för fysik och astronomi

Kvantkromodynamik och effektiv fältteori 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 44-03 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13093 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfältteori eller Partikelfysik II.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen behandlar stark växelverkan och dess beskrivning inom kvantkromodynamiken.​ Samband mellan symmetrier och växelverkan diskuteras. Egenskaper och brister hos standardmodellen för partikelfysik beskrivs. Egenskaper hos kvarkar, gluoner och av dessa sammansatta objekt behandlas. Egenskaper hos stark växelverkan så som asymptotisk frihet diskuteras. En översiktlig introduktion till kvantfältteori på ett gitter ges. Spontana symmetribrott diskuteras vilket också inkluderar Higgsmekanismen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21