Institutionen för fysik och astronomi

Energifysik I 2018/2019 (5 hp)

HT18 vecka 36-43 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13619 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Termodynamik eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Energianvändning i Sverige. Olika energikällor: spontana och kontrollerbara, uttömliga och förnybara. Energikällors tillgänglighet, deras globala energiinnehåll och utvinningsbarhet. Teknisk värmelära, kretsprocesser, Carnotcykeln, ångcykler. Principer för omvandlingsanläggningar såsom kondensverk, gasturbiner, vindkraftverk, vattenkraftanläggningar och kärnkraftverk.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21