Institutionen för fysik och astronomi

Energifysik II med kärnkraft 2017/2018 (10 hp)

VT18 vecka 03-22 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-63098 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp inklusive Kärnfysik och Energifysik I eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Potential hos olika energikällor: fossila bränslen, biobränslen, vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft. Eldistribution. Reaktorfysik och reaktordesign. Termohydraulik. Uranbrytning. Avfallshantering. Olika reaktortyper, Generation IV, fusion. Kärnkraften i världen. Biologiska effekter av strålning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21