Institutionen för fysik och astronomi

Energifysik II med kärnkraft 2018/2019 (10 hp)

VT19 vecka 04-23 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-63098 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp inklusive Kärnfysik och Energifysik I eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Potential hos olika energikällor: fossila bränslen, biobränsle, vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft. Reaktorfysik, neutroncykeln, kriticitet, effektutveckling, kylning, reaktorsäkerhet. Reaktordesign, reaktordynamik, grunderna för PWR (Pressurized Water Reactor) och BWR (Boiling Water Reactor). Uranbrytning. Avfallshantering. Olika reaktortyper, kärnkraften i världen. Generation IV: bridning och förbränning i snabba reaktorer, avancerade bränslecykler. Fusion: grunderna, introduktion till plasmafysik, magnetisk inneslutning, tokamakfysik. Fusion-fissionshybrider Eldistribution och integration av stor- och småskalig produktion i kraftnätet. Biologiska effekter av strålning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21