Institutionen för fysik och astronomi

Öppen fördjupningskurs i tillämpad fysik 2018/2019 (5 hp)

HT18 vecka 36-03 (Flexibel kursstart) - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13005 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19 vecka 04-23 (Flexibel kursstart) - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-63005 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 180 hp varav 30 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Anmärkning: Valfri kursstart. Kan även läsas på deltid.

Om kursen

Självstudier/projektarbete i ett fördjupningsområde inom tillämpad fysik med projektplan godkänd av institutionen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21