Institutionen för fysik och astronomi

Fasta tillståndets teori 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 44-03 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13038 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med Kvantmekanik och Fasta tillståndets fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen behandlar den grundläggande teorin för kondenserad materia: Metaller, Fermiytor, elektroner och fononer i kristallina material, harmoniska och anharmoniska effekter, halvledare. Teoretiska modeller utöver fri-elektronmodellen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21