Institutionen för fysik och astronomi

Atom- och molekylfysik D 2017/2018 (10 hp)

VT18 vecka 03-22 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-63065 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med 10 hp kvantmekanik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen förbereder för vidare studier och forskning inom material och kemisk fysik och bygger vidare på den första kursen i kvantfysik när det gäller den kvantmekaniska beskrivningen av atomer och molekyler.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21