Institutionen för fysik och astronomi

Tillämpad molekylfysik 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 36-03 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13007 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med 10 hp kvantfysik eller fysikalisk kemi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen förbereder för vidare studier inom grundläggande materialfysik och behandlar grundläggande molekylorbitalteori för små och stora molekyler samt olika spektroskopiska metoder inom materialfysik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21