Institutionen för fysik och astronomi

Modeller för lärande 2017/2018 (10 hp)

VT18 vecka 12-22 - 67 % - Campus Inställd

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-63023 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: Om lärande och undervisning i fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

En grundläggande introduktion till modeller för lärande, så som semiotiska resurser, konstruktivism, situerat lärande, kritisk teori, diskursanalys och fenomenografi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21