Institutionen för fysik och astronomi

Nanovetenskap 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 36-03 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13009 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 120 hp med Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Nanovetenskap ligger mellan grundforskning och tekniska vetenskaper, kvantmekanik och livsvetenskap. Kursen förbereder för praktiskt användande av, samt ger teoretiska kunskaper om, nanovetenskap och nanoteknik. Tillverkning och karakterisering av nanostrukturer och tillämpade ämnen såsom spinntronik, nanobiovetenskap, fotoelektrokemi behandlas liksom vetenskapsetik i nanovetenskap.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21