Institutionen för fysik och astronomi

Energirelaterade materials fysik 2018/2019 (5 hp)

HT18 vecka 44-03 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13052 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp med Kvantfysik (kvantmekanik, atomfysik), Fasta tillståndets fysik eller Fysikalisk kemi, Fasta tillståndets kemi eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen behandlar de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna hos material för energitillämpningar som solceller, batterier, bränsleceller, magnetiska material, vätelagring, etc. En översikt ges om moderna teoretiska och experimentella begrepp och metoder inom energirelaterad materialforskning, speciellt relaterad till den gränsöverskridande forskning som pågår vid Uppsala universitet. Politiska och sociala konsekvenser för en hållbar energiteknologi diskuteras också.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21