Institutionen för fysik och astronomi

Elektronstrukturberäkningar i praktiken 2017/2018 (5 hp)

HT17 vecka 35-43 - 33 % - Campus Inställd

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-13039 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 120 hp med Täthetsfunktionalteori (DFT) I.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

För att beräkna ett materials specifika egenskaper löser vi inom täthetsfunktionalteorin (DFT) numeriskt Kohn-Sham-ekvationen. Beroende på frågeställningen används olika bas-set. På grund av utvecklingen av både datorer och beräkningsmetoder är det nuförtiden möjligt att förutsäga ett materials egenskaper med en osäkerhet på några få meV. Denna kurs behandlar likheter och skillnader av olika elektronstrukturberäkningsmetoder baserade på DFT. Du kommer att prova på några beräkningsmetoder inom DFT som nuförtiden används för beräkningen av material specifika egenskaper inom fysik, kemi och biologi. Efter kursens genomgång har du praktisk erfarenhet av kvantmekaniska beräkningar av materialegenskaper som direkt kan jämföras med experimentella resultat.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21