Institutionen för fysik och astronomi

Optik och fotonik 2018/2019 (10 hp)

HT18 vecka 36-43 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-13092 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp och Elektromagnetisk fältteori.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ger en allmän introduktion till optik och fotonik och fokuserar sedan på emission, förstärkning, transmission, detektering och tillämpning av ljus inom ett brett spektrum - från ultraviolett, via synligt, till infrarött och terahertz. Kursen behandlar grundläggande koncept och metoder men berör även aktuella forskningsämnen så som stoppande av ljus, självböjning av laserstrålar i vakuum, kvanttillstånd för enskilda fotoner (Nobelpris 2012). Problemlösningsmetoder och analys av optiska fenomen i olika fysikaliska system ingår. Tillämpningar av fotonik inom forskning, information och kommunikation, industri och sjukvård kommer att diskuteras.

Mer information

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 5952

Fax: 018-471 5999

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21