Institutionen för fysik och astronomi

Global geofysik 2017/2018 (10 hp)

HT17 vecka 44-02 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-18102 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: 120 hp med 80 hp fysik och matematik eller med 60 hp geovetenskap, 15 hp matematik och 15 hp fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Kursen ska ge kunskaper i: teorier om jordens uppkomst, jordens storskaliga fysikaliska uppbyggnad, elastisk vågutbredning, jordbävningar, jordens form och rotation, samt temperaturfördelning inom jorden och dess orsaker.

Kursens innehåll: Plattektonik. Jordens uppkomst. Åldersbestämning. Värmeflöde i kontinent och ocean. Jordens form och tyngdfält, geoiden, isostasi. Seismisitet, härdmekanismer, spänningsfält. Vågutbredning. Jordens uppbyggnad. Jordens magnetfält och paleomagnetism.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592