Institutionen för fysik och astronomi

Inversion av geofysiska data 2018/2019 (10 hp)

VT19 vecka 13-23 - 67 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68103 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 180 hp inklusive 80 hp fysik och matematik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 24167 kr

Studieavgift, totalt: 24167 kr

Om kursen

Hur tar geofysiker fram modeller av jordens inre från ett begränsat antal observationer (med olika felkällor) på jordytan? Och hur bedömer de kvaliteten på sådana modeller? I den här kursen får du en överblick över teorin och olika praktiska metoder för att lösa sådana inversproblem. Efter att ha följt kursen är du vara väl förberedd för att förstå forskningsartiklar som beskriver tillämpningar inom olika geofysiska discipliner och själv kunna utforma och lösa geofysiska inversproblem.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592