Institutionen för fysik och astronomi

Bergets fysikaliska egenskaper 2018/2019 (5 hp)

VT19 vecka 10-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68124 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp med 75 hp fysik och matematik eller med 75 hp geovetenskap, 15 hp fysik och 15 hp matematik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Geofysik erbjuder kraftfulla verktyg för att studera de stora volymer av jorden som finns otillgängliga under markytan. Men de fysiska parametrar som vi mäter är ofta av begränsad användbarhet, till exempel seismisk hastighet eller elektrisk ledningsförmåga. Genom att studera bergets fysikaliska egenskaper kan geofysiska data kopplas ihop med geologi. Kursen vänder sig till geofysiker samt geologistudenter med en god bakgrund i matematik/fysik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592