Institutionen för fysik och astronomi

Turbulens och mikrometeorologi 2018/2019 (15 hp)

VT19 vecka 04-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68512 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger kunskap om atmosfären närmast markytan, teoretiska metoder för att beskriva den turbulenta strömning som uppstår och tillämpning av dem på mätdata.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592