Institutionen för fysik och astronomi

Atmosfäriska tillämpningar 2018/2019 (15 hp)

HT18 vecka 36-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-18505 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp inklusive Turbulens och mikrometeorologi, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att utnyttja din kunskap om atmosfären på andra tillämpningar än enbart väder och klimat.

Kursen tar upp:

  • Tekniker för att modellera och kvantifiera luftföroreningar och ljudutbredning i det atmosfäriska gränsskiktet.
  • Tekniker som används för rökgasrening och bullerdämpning.
  • Metoder som används för vindresursberäkningar, vilka används som underlag vid vindkraftsetablering.
  • Metoder för att beräkna medel- och extremklimat av vind, temperatur och nederbörd och hur dessa kan användas vid samhällelig klimatdimensionering och klimatbelastning (byggnader, broar, dammar, energibärare med mer).

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592