Institutionen för fysik och astronomi

Experimentell gränsskiktsmeteorologi 2018/2019 (15 hp)

VT19 vecka 13-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-68506 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp och Turbulens och mikrometeorologi, 15 hp. Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp, rekommenderas.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om den turbulenta strömningen i gränsskiktet. De teoretiska delarna kombineras med kunskap om instrument och hur man går från praktiska mätningar inom gränsskiktet via utvärdering av data till slutlig analys.

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592