Institutionen för fysik och astronomi

Observera, analysera och presentera väder 2017/2018 (5 hp)

HT17 vecka 44-02 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-18517 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng inom teknik/naturvetenskap

Behörighet: Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (1TV015), 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen lär dig grunderna i meteorologiska observationer, allt från utförande av egna manuella väderobservationer, inklusive molnklassificering, till analys av globala observationsdata. I kursen lär du dig även att förmedla den meteorologiska informationen, både muntligt, i form av presentationer, och skriftligt i rapportform. Som dataanalys verktyg använder vi Matlab, du till exempel får du lära dig att arbeta med utdata från klimatmodeller och att välja representativa sätt att presentera dessa på, till exempel som geografisk data. Genomgång och diskussioner av relevanta vetenskapliga artiklar i seminarieform är också en viktig del av kursen

Mer information

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villav. 16 752 36 Uppsala

Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592