Institutionen för fysik och astronomi

Fasta tillståndets fysik I 2018/2019 (5 hp)

HT18 vecka 44-03 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-14609 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantfysik eller Kvantmekanik och kemisk bindning II samt termodynamik/kemisk termodynamik ska vara genomgången.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap om den atomära och elektroniska strukturen hos kristallina ämnen, samt de modeller som kan användas för att beskriva deras termiska och elektriska egenskaper.

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21