Institutionen för fysik och astronomi

Fasta tillståndets fysik II 2017/2018 (5 hp)

VT18 vecka 03-11 - 33 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-64626 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 120 hp inklusive Fasta tillståndets fysik I som ska vara genomgången.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Studievägledare studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21