Kursplan för Astrofysik I

Astrophysics I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-12-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 42, 2013
 • Behörighet: 30 hp matematik och 40 hp fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för dagens astronomiska världsbild och modern astronomisk forskning
 • förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen
 • utföra astrofysikaliska beräkningar av grundläggande karaktär

Innehåll

Vårt och andra planetsystem. Stjärnornas ljusstyrkor, färger, avstånd och massor. Spektralklassifikation. HR-diagrammet. Solen. Stjärnornas energiproduktion. Stjärnornas utveckling. Stjärnornas slutstadier. Interstellära mediet. Vintergatan. Galaxer. Big Bang och det tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen efter kursens slut, motsvarande 4 hp. Godkända inlämningsuppgifter, motsvarande 1 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 50, 2018

 • Fundamental Astronomy Karttunen, Hannu; Kröger, Pekka; Oja, Heikki; Poutanen, Markku; Donner, Karl Johan

  6th ed. 2017.: Berlin: Springer, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk