Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

13 öppna föreläsningar om forskning i fysikens framkant

29/11: Att bygga ett solsystem – hur bildas stjärnor och planeter?
6/12: Mörker och gryningsljus – kosmisk astronomi från jorden, rymden och månen

 Läs mer om föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2023-11-23