Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

13 öppna föreläsningar om forskning i fysikens framkant

Träffa experterna från institutionen för fysik och astronomi som, i tretton föreläsningar speciellt riktade till icke-experter, berättar om sin forskning i fysikens framkant. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Läs mer om föreläsningsserien

12 oktober: Kvantdatorernas märkliga värld
19 oktober: Nästa generations kärnkraftverk
26 oktober: Universums början och slut
2 november: Syreupptagningsförmåga – en fråga om kvantmekanik
9 november: Nanopores: Decoding Life with Bio-nano-technology
16 november: CERN, the Largest Particle Accelerator Complex in the World
23 november: Mot materiens inre – mystiska krafter och partiklar
30 november: Bilder från James Webb-teleskopet: Universums första stjärnor, galaxer och svarta hål
7 december: Mer information kommer

Senast uppdaterad: 2022-09-29