Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

13 öppna föreläsningar om forskning i fysikens framkant

4/10: Antimateria – en nästan perfekt spegelbild av materia
11/10: Lever vi i 10 dimensioner? En strängteoretikers syn på världen
18/10: Röntgenstrålar och elektroner – Varför världen ser ut som den gör
25/10: Från mikroskopiska mysterier till kosmiska omvandlingar: Det tidiga universums fasövergångar
1/11: Strävan efter att förstå universum med ATLAS-experimentet
15/11: Kärnklyvning
22/11: Kvantfysik i material – från dagens transistor till morgondagens kvantdator
29/11: Att bygga ett solsystem – hur bildas stjärnor och planeter?
6/12: Mörker och gryningsljus – kosmisk astronomi från jorden, rymden och månen

 Läs mer om föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2023-09-28