Visning av FREIA-laboratoriet

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 FREIA-laboratoriet
  • Organiser: FREIA, institutionen för fysik och astronomi
  • Last day of registration: 10/11/2018 at. 4:00 PM.
  • Contact person: Lars Hermansson
  • Number of seats: 15 (Of which 0 are booked)
  • Registration is closed for this event
  • Visning

Vill du veta vad en kryostat är, hur man skapar flytande helium och hur FREIA-laboratoriet är förknippat med European Spallation Source (ESS) i Lund och CERN i Genève? Följ då med på en visning i FREIA-laboratoriet. Om behov finns hålls visningen på engelska annars på svenska.