Department Colloquium: Ledning och (sned-) styrning i universitet och högskolor

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Room 2005 and Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/67413387328
  • Lecturer: Mats Alvesson, Lund University
  • Contact person: Björgvin Hjörvarsson
  • Föreläsning

The colloquium will be held in Swedish.

Universitetets huvuduppgifter bör vara att bedriva god utbildning och forskning. Men dessa mål styr endast och i mindre utsträckning verksamheten. Andra funktioner och intressen tar överhanden: studentnöjdhet (vid kursutvärderingstillfällen), hög genomströmning, lärarnas karriärsoptimering, få allt att se bra ut, göra formellt rätt, imitera andra organisationer, expansion av administration m.m. Ofta blir utbildningar kravlösa och ribban läggs lågt. Mycket forskning är av tveksamt värde och relevans. Föreläsningen tar upp problem i dagens universitet och högskola och pekar på lösningar.

Mats Alvesson är professor vid Lunds universitet och arbetar även vid University of Queensland, Australien, och City University, London. Han är Wallenberg scholar och en av Europas mest citerade samhällsvetare. Hans forskningsområde innefattar organisationskultur, ledarskap och identitet inom organisationer samt kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. Han har särskilt intresserat sig för funktionell dumhet. Begreppet lanserades (tillsammans med André Spicer) 2012 och är inkluderat i officiellt svenskt språkbruk. Mats Alvesson är flitig debattör och författare [1]. Föredraget kommer att hållas i sal 2005 vid Ångströmlaboratoriet. Det kan även ses via zoom, se bifogad länk (Zoom).

[1] https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/mats-alvesson(071de634-ce8c-4f05-ac7d-0e1d06f2b381).html

Mats Alvesson - Lunds universitet

Debate Articles and Books

”Till stora kostnader samlas data in som aldrig används” - DN.SE
”Bättre med viktiga än med fina arbeten” - DN.SE
Skolinspektionen gör inte skolan bättre
”Universitet kapitulerar för ’rätta’ åsikter”
”Universitet måste vara den vuxne i rummet”

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMats%20Alvesson

 

Photo: Mark Harris