13 Uppsala Researchers Hold 13 Lectures for the Public

Meet the experts from the Department of Physics and Astronomy who, in thirteen lectures especially aimed at non-experts, tell about their research in the cutting edge of physics.

All lectures are open to the public. Limited number of seats.

Upcoming lectures

Exoplaneter: Andra världar i vårt universum

 • Date: 28/9 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Linn Boldt-Christmas
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Planeter utanför vårt solsystem fanns länge enbart som en tanke inom science fiction, men vi har idag upptäckt över 5000 så kallade exoplaneter, det vill säga planeter som är i omloppsbanor runt andra stjärnor. Vad vet vi om dessa fjärran världar? Hur ser det ut på deras ytor, och kan vi besöka dem?

Kvantdatorernas märkliga värld

 • Date: 12/10 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Erik Sjöqvist
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Kvantdatorer är kraftfulla beräkningsmaskiner som lyder under kvantmekanikens lagar. Men på vilket sätt gör detta dem annorlunda jämfört med de datorer vi använder idag? Här förklaras hur kvantdatorer fungerar och vilka utmaningar som finns för att bygga dem.

Nästa generations kärnkraftverk

 • Date: 19/10 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Henrik Sjöstrand
 • Language: Swedish
 • Calendar event

I den här föreläsningen kommer vi diskutera hur det med en ny generation reaktorer går att skapa passiv säkerhet, bränna kärnavfall och skapa ett mer hållbart energisystem.

Universums början och slut

 • Date: 26/10 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Ulf Danielsson
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Uppkom tiden när vårt universum bildades eller fanns det en tid dessförinnan? Hur lång är framtiden och vet vi ens vad tid egentligen är? I den här föreläsningen får du några försök till svar.

Syreupptagningsförmåga – en fråga om kvantmekanik

 • Date: 2/11 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Jonas Fransson
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Syret som tas upp av kroppen används för förbränningen av bränslet, maten. Det verkar som att naturen har funnit ett alldeles oväntat men fullkomligt stabilt sätt att ta hand om det, annars tämligen besvärliga, syret när energin utvinns.

Nanopores: Decoding life with bio-nano-technology

 • Date: 9/11 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Ralph Scheicher
 • Language: English
 • Calendar event

Tiny openings, only a few nanometers wide, have already revolutionized how we sequence DNA through a purely physical approach. Now, the sight is set on a much bigger target in life sciences: to reveal the secrets of the proteome with the help of nanopores.

CERN, the Largest Particle Accelerator Complex in the World

 • Date: 16/11 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Rebeca Gonzalez Suarez
 • Language: English
 • Calendar event

Since its founding in 1953 with the aim of bringing back world-class science to the continent after WWII, CERN has become a prime example of international collaboration, boasting a unique range of particle accelerator facilities that enable research at the forefront of human knowledge. The talk will guide you through a short history of CERN and the scientific milestones it has achieved so far will be presented.

Mot materiens inre – mystiska krafter och partiklar 

 • Date: 23/11 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Karin Schönning
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Bilder från James Webb-teleskopet: Universums första stjärnor, galaxer och svarta hål

 • Date: 30/11 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Erik Zackrisson
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Med James Webb-teleskopet kan astronomer studera hur universum såg ut när det bara var några få procent av sin nuvarande ålder. Här presenteras de senaste rönen från den kosmiska gryningen – den era då de första stjärnorna, galaxerna och svarta hålen bildades.

TBA

 • Date: 7/12 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C

Conducted lectures

Extreme astrophysics: The IceCube Neutrino Telescope at the South Pole

 • Date: 7/9 2022, at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Carlos de los Heros
 • Language: English
 • Calendar event

IceCube is the weirdest telescope of all. Buried 2.5 km below the Antarctic ice, it continuously monitors the sky in search of neutrinos, ghostly particles that hardly interact but that can reveal the inner workings of the most violent objects in the Universe: Supernova explosions, supermassive black holes or bursts of gamma rays. The talk will guide you through why do we need neutrino telescopes, how they work and recent discoveries of IceCube.

En radioaktiv resa mellan himmel och jord

 • Date: 14/9 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Mattias Lantz
 • Language: Swedish
 • Calendar event

Radioaktivitet är något som finns naturligt runt oss, och i oss. Här bjuds på en resa där vi följer tillkomsten av några radioaktiva ämnen från himmel och jord, vart de tar vägen, och hur vi kan lära oss saker genom att mäta dem.

Hur förhindrar man kärnvapenspridningen? Icke-spridning och kärnämneskontroll

 • Date: 21/9 2022 at 18.30 – 19.30
 • Location: The Humanities Theatre, English Park, Thunbergsvägen 3C
 • Lecturer: Sophie Grape
 • Language: Swedish
 • Calendar event

​Under de senaste veckorna har hotet från kärnvapen blivit mer påtagligt. Hur kan man hindra spridningen av kärnvapen, och bidrar vi till spridningen av kärnvapen genom att använda kärnkraft? I den här presentationen får du lära dig mer om kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen och hur man arbetar med att förhindra spridningen av kärnvapen.

Last modified: 2022-09-26