Hederspris: Gustaf Adolfsmedalj för betydelsefulla insatser

2019-03-12

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Professor Tord Johansson belönas för sin forskning inom kärnfysik och för sina omfattande och långvariga ledningsuppdrag inom universitetet, bland annat som prefekt och sektionsdekanus, samt sina insatser i ledningen för flera stora nationella och internationella forskningssamarbeten.

Totalt fem medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas Gustaf Adolfsmedaljer för betydelsfulla insatser.