Antagning till senare del av Kandidatprogram i fysik

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogrammet i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre, fyra eller fem på programmet.

Behörighet

För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på den termin du vill bli antagen till. Det innebär att du måste uppfylla behörigheten till de kurser du ska läsa den termin du blir antagen:

 1. Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E
   
 2. Särskild behörighet till senare del av programmet:

  – För antagning till termin tre krävs, vid ansökningstillfället, minst 30 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 på programmet.

  – För antagning till termin fyra krävs, vid ansökningstillfället, minst 50 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

  – För antagning till termin fem krävs, vid ansökningstillfället, minst 80 hp godkända kurser motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.

Urval

Om det finns fler sökande än platser så görs ett urval. Urvalet baseras på dina prestationer vid högskolestudier.

Studieplaner

Rekommenderade kurser inom programmet finns listade i studieplanen för de olika inriktningarna inom kandidatprogrammet:

Kontakta gärna programmets studievägledare för att diskutera vilka kurser du ska läsa och vad som krävs för dessa.

Individuell studieplan
Baserat på vad du läst tidigare så tas en individuell studieplan fram tillsammans med studievägledare. Den individuella studieplanen kommer i många fall att skilja sig från studieplanen för programmet.

Ansökan

Datum för anmälan till kurs och program

Ansökningsblanketten finns här

Följande dokument ska skickas till programmets studievägledare (se nedan):

 • Gymnasiebetyg som styrker behörigheten till programmet.
 • Dokument som styrker tidigare akademiska meriter.
 • Kursplaner från tidigare och pågående akademisk utbildning. Om du läst kurser vid Uppsala universitet så behöver du inte skicka in kursplaner för dessa.
 • Bedömning av utländsk högskoleutbildning från Universitets- och högskolerådet (UHR), om sådan finns.

Kontakt

Rabab Elkarib, studievägledare
studievagledare@physics.uu.se
018-471 35 21

Matthias Weiszflog, programansvarig
matthias.weiszflog@physics.uu.se
018-471 30 51

Läs om Kandidatprogram i fysik

Senast uppdaterad: 2022-03-29