Studenter arbetar i biblioteket

Fysikens didaktik

Gruppens forskning kretsar kring samspelet mellan studenters lärande och fysikundervisningens form och innehåll främst på universitetsnivå.

I vår populärvetenskapliga presentation får du en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Nordiska Fysikdagarna 2020 -- flyttas fram till 2021

Med anledningen av utvecklingen av Covid-19/Coronavirus har konferensen flyttats till 4-6 augusti 2021.

Konferensen Nordiska Fysikdagarna 2020 organiseras av de nordiska Fysikersamfunden. Värd för konferensen, som hålls i Universitetshuset i Uppsala, är institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Till följd av Uppsala universitets bidrag inom forskning i fysikens didaktik arrangeras ett symposium inom forskningsområdet under konferensen. Symposiets fokus kommer att vara på Representationer inom undervisning och lärande i fysik. Under konferensen kommer även 100-årsjubileet av Svenska Fysikersamfundets bildande i Uppsala firas.

Pågående forskning

Matematik på svarta tavlan

Våra intresseområden inkluderar undersökning av undervisning och lärande i fysik från olika perspektiv:

 • Representationernas roll i fysikens didaktik
  Hur kan de olika semiotiska resurssystemen vi använder i fysik samordnas och förstås för att förbättra undervisning och lärande i fysik?
 • Förståelse av fysikaliska fenomen
  Hur konstruerar studenter sin förståelse av fysikaliska fenomen och hur kan upplevelser av lärande konstrueras för att skapa det avsedda lärandet?
   
 • Komplexitetstänkande i fysikutbildning
  Hur kan komplexa system av undervisning och lärande användas för att modellera och förstå fysikundervisning?
   
 • Förståelse av fysikundervisning och fysiklärarutbildning på nya sätt 
  Hur kan upplevelser av fysikundervisning och fysiklärarutbildning förbättras?

Läs mer om intresseområden i fysikens didaktik på de engelska sidorna.