Studenter arbetar i biblioteket

Fysikens didaktik

Gruppens forskning kretsar kring samspelet mellan studenters lärande och fysikundervisningens form och innehåll främst på universitetsnivå.

I vår populärvetenskapliga presentation får du en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Pågående forskning

Matematik på svarta tavlan

Våra intresseområden inkluderar undersökning av undervisning och lärande i fysik från olika perspektiv:

 • Representationer i fysik
  Hur kan fysikkunskaper representeras på olika sätt för att förbättra undervisning och lärande i fysik?
 • Förståelse av fysikaliska fenomen
  Hur konstruerar studenter sin förståelse av fysikaliska fenomen och hur kan detta användas för att skapa förbättrade lärandeupplevelser?
   
 • Komplexitetstänkande i fysikutbildning
  Hur kan komplexa system av undervisning och lärande användas för att modellera och förstå fysikundervisning?
   
 • Social identitet och fysikens kultur
  Hur iscensätts kulturella aspekter av fysik i undervisning och lärande? Hur förhandlas identiteten som fysikstudent?

Läs mer om våra intresseområden på de engelska sidorna.