Johan Larsson tilldelades Uppsala universitets pedagogiska pris 2016

Universitetsadjunkt Johan Larsson vid avdelningen för fysikens didaktik, institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Johan Larsson gratuleras till det pedagogiska priset av vicerektor Johan Tysk och prorektor Anders Malmberg.
Foto: Camilla Thulin

Johan Larsson tilldelas priset för undervisning inom fysik och astronomi med motiveringen:

”Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervisning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkollegor.”

Läs mer om det pedagogiska priset vid Uppsala universitet