Vårpromotion 2016

Bo Jonas Forsman, Urban Eriksson och Tobias Fredlund på fysikens didaktik promoverades till doktorer i Uppsala domkyrka den 27 maj 2016.

Bo Jonas Forsman, Cedric Linder (handledare), Urban Eriksson, Tobias Fredlund. Foto: Anne Linder.

De nya doktorerna fick under högtidliga former ta emot de båda hederstecknen lagerkrans och diplom. På morgonen och under själva promotionsakten sköts det salut med kanon och högtidligheterna fortsatt sedan under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott. Närmare 700 personer deltog i promotionsmiddagen och bland gästerna fanns nya doktorer, jubel- och hedersdoktorer, hedersgäster, lärare, anställda vid universitetet och anhöriga.

Lagerbladen i doktorernas kransar plockas fortfarande från lagerträd i Botaniska trädgården, vilken är en tradition som har överlevt enda sedan Linnés tid.

Doktorspromotionen hölls i Uppsala domkyrka, eftersom universitetshuset renoveras under 2016. Den senaste promotionen hölls i domkyrkan 1927, då var vid 450-årsjubilieet 1927.