Emil Stenvi

Ångström verkstad

Mekanisk verkstad

Ångström verkstad är den största och mest moderna mekaniska verkstaden vid ett svenskt universitet. Vi ägnar oss åt instrumentutveckling och prototyptillverkning för forskargrupper vid både Uppsala universitet och andra universitet samt för nationella och internationella infrastrukturer.

Forskningsfronten förflyttas med precision

Ångström verkstad är Sveriges största universitetsbaserade mekaniska verkstad. Här finns bland annat svarvar, fräsar, 3D-skrivare, svets, ultraljudstvätt.

Artikel om Ångström verkstad.

Senast uppdaterad: 2021-08-31