Forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag​ 2023

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag​ 2022

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag​ 2021

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag​ 2020

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag​ 2019

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2018

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2020

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2019

Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur 2018

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2022

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2018

Röntgen Ångström Cluster

Röntgen-Ångström Cluster 2021

Röntgen-Ångström Cluster 2020

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige

Forskningssamarbete Brasilien-Sverige 2020

Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik

Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2019

Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2017

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning

Vetenskapsrådets projektbidrag inom neutronspridning 2018

Vetenskapsrådets projektbidrag utvecklingsforskning

Vetenskapsrådets projektbidrag utvecklingsforskning 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2022

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2019

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011

Senast uppdaterad: 2023-11-30