Carl Tryggers Stiftelse

Carl Tryggers-bidrag 2023

Projekttitel: A Computable Composite 2-Higgs Doublet Model
Huvudsökande: Stefano Moretti, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 794 100 kr över tre år, projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok samt drift för forskningsprojektet i sammanfattningen


Projekttitel: Att beräkna med magnetiska metamaterial
Huvudsökande: Vassilios Kapaklis, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 672 000 kr över två år, stipendium för att rekrytera en postdok


Läs mer om Carl Tryggers Stiftelse

Carl Tryggers-bidrag 2022

Projekttitel: Fissionstudier med spektrometern VERDI
Huvudsökande: Ali Al-Adili, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 222 000 kr, anslag för drift/apparatur


Huvudsökande: Gabriella Andersson, avdelningen för materialfysik


Projekttitel: Development of monitoring techniques for high flux neutron fields in fusion research
Huvudsökande: Göran Ericsson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 486 180 kr över två år, anslag för drift/apparatur


Huvudsökande: Elin Bergeås Kuutmann, avdelningen för högenergifysik


Huvudsökande: Gunnar Pálsson, avdelningen för materialfysik


Läs mer om Carl Tryggers Stiftelse

Carl Tryggers-bidrag 2021

Huvudsökande: Martin Sahlén, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: ca 800 000 kr över två år, projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok samt drift för forskningsprojektet i sammanfattningen

Projektbeskrivning


Projekttitel: Deep-learning trigger system for high-energy neutrinos
Huvudsökande: Christian Glaser, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 600 000 kr över två år


Projekttitel: A long life of Heavy Neutral Leptons: from the LHC to the FCC
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez-Suarez, avdelningen för högenergifysik


Huvudsökande: Petra Jönsson, avdelningen för materialfysik


Projekttitel: Topologi och dynamik i magnetiska metamaterial
Huvudsökande: Vassilios Kapaklis, avdelningen för materialfysik


Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik
Projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok


Läs mer om Carl Tryggers Stiftelse

Senast uppdaterad: 2023-11-30